Humor: Dave Murray e Mestre dos Magos?Post dedicado aos amigos da IMB Orkut! kkkk!!!